Leagtar amach sa teachtaireacht seo na hiarrthóirí atá ag seasamh i dToghchán Pharlaimint na hEorpa i
dToghcheantar Bhaile Átha Cliath an 7ú Meitheamh 2024 san ord a bheidh siad ar an bpáipéar ballóide.
Más mian leat éisteacht leis an eolas seo i mBéarla, brúigh uimhir a '1' anois le do thoil. Más mian leat
éisteacht leis an eolas seo i nGaeilge, brúigh uimhir a '2' anois le do thoil.

Más vótálaí lagamhairc thú atá ag iarraidh vóta a chaitheamh faoi rún, iarr ar an Oifigeach i gCeannas
san ionad vótála teimpléad páipéir ballóide a cheangal le do pháipéar ballóide. Treoróidh an t-uimhriú
ardaithe agus an Braille ar an teimpléad thú chuig na spásanna cuí a fhreagraíonn do na hiarrthóirí ar an
bpáipéar ballóide.

Is é AL-QADRI – NON PARTY. Dr. Umar Al-Qadri as 2 Beechwood Gate, Dublin 15, D15 X4YX,
Businessman. Liosta Ionad UQ, an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 1 ar an teimpléad páipéir
ballóide.

Is é ANDREWS – FIANNA FÁIL - Renew Europe, Alliance of Liberals and Democrats for Europe
(ALDE). Barry Andrews as Monkstown Valley, Monkstown, Co. Dublin, MEP. Liosta Ionad FF, an t-
iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 2 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is í BARRETT – THE NATIONAL PARTY – AN PÁIRTI NÁISIÚNTA. Rebecca Barrett as Springtown,
Granard, Co. Longford, Primary School Teacher. An t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 3 ar
an teimpléad páipéir ballóide.

Is í BOYLAN – SINN FÉIN - European United Left / Nordic Green Left Group (GUE/NGL). Lynn
Boylan as 44 Parnell Square, Dublin 1, Senator. Liosta Ionad SF an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt
d'Uimhir 4 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é BOYLAN – INDEPENDENT IRELAND. Niall Boylan as 9 Glen Ellen Park, Swords, Co. Dublin,
Radio Broadcaster. Liosta Ionad II an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 5 ar an teimpléad
páipéir ballóide.

Is é CAFOLLA. Robin Cafolla as 1 Malpas Terrace, Dublin 8, D08 P8N3, Climate Activist and
Software Engineer. An t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 6 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is í CONSIDINE – AONTÚ. Aisling Considine as 50 Parkgate Place, Parkgate Street, Dublin 8,
Primary School Teacher. Liosta Ionad AO an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 7 ar an
teimpléad páipéir ballóide.

Is é CUFFE – GREEN PARTY / COMHAONTAS GLAS – The Greens – European Free Alliance /
European Green Party. Ciarán Cuffe as 11 Tara Street, Dublin 2, D02 RY83, MEP. Liosta Ionad GP,
an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 8 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is í DALY – INDEPENDENTS 4 CHANGE - Clare Daly as 21 Elmwood Drive, Swords, Co. Dublin.
MEP - Liosta Ionad I4C, an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 9 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is í DOHERTY – FINE GAEL – Group of the European People’s Party (Christian Democrats). Regina
Doherty as Leinster House, Dublin 2, Public Representative. Liosta Ionad FG an t-iarrthóir atá ag
comhfhreagairt d'Uimhir 10 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é DOOLAN – SINN FÉIN - European United Left / Nordic Green Left Group (GUE/NGL). Daithí
Doolan as 44 Parnell Square, Baile Átha Cliáth 1, City Councillor. Liosta Ionad SF an t-iarrthóir atá
ag comhfhreagairt d'Uimhir 11 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é DWYER – IRELAND FIRST. Philip Dwyer as 211 Block 6D, Tallaght Cross West, Dublin 24, D24
VH95. Student Journalist. Liosta Ionad IF an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 12 ar an
teimpléad páipéir ballóide.

Is í GIBNEY – SOCIAL DEMOCRATS. Sinéad Gibney as 2nd Floor, 28 Frederick Street South, Dublin
D02 YW57. Equality & Human Rights Professional. Liosta Ionad SD an t-iarrthóir atá ag
comhfhreagairt d'Uimhir 13 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é HEASMAN – THE IRISH PEOPLE. Andy Heasman as Carrowmore, Knock, Co. Mayo, Roofer.
Liosta Ionad IP an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 14 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é MURPHY - NON PARTY. Conor Murphy as 182 Cheevers Court, Cualanor, Dun Laoghaire, Co.
Dublin A96 X9WR, Student - Medicine. An t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 15 ar an
teimpléad páipéir ballóide.

Is é MURPHY. Eamonn Murphy as 23 Finglas Road, Glasnevin, Dublin 11, Counsellor. An t-
iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 16 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é Ó CONARÁIN – IRISH FREEDOM PARTY (IFP). Diarmaid Ó Conaráin as 99A Raheny Road,
Raheny, Dublin 5, Handyman. An t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 17 ar an teimpléad
páipéir ballóide.

Is é OGLE - NON PARTY. Brendan Ogle as 11 Ashton Green, Ashton Broc, Swords, Co. Dublin K67
N372, Trade Union Official. Liosta Ionad BO an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 18 ar an
teimpléad páipéir ballóide.

Is é Ó RĺORDÁIN – THE LABOUR PARTY - Socialists and Democrats Group. Aodhán Ó Ríordáin as
Leinster House, Kildare Street, Dublin 2, Public Representative. Liosta Ionad LP an t-iarrthóir atá
ag comhfhreagairt d'Uimhir 19 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é O’ROURKE – NON PARTY. Stephen O’Rourke as 56 Cherry Orchard Avenue, Ballyfermot,
Dublin 10, Scientist. Liosta Ionad SOR an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 20 ar an
teimpléad páipéir ballóide.

Is é QUINLAN – THE NATIONAL PARTY – AN PÁIRTĺ NÁISIÚNTA. Patrick Quinlan as Rorke’s Drift,
Laughil, Coolarty, Co. Longford, Field Sales Representative. An t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt
d'Uimhir 21 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is í SMITH – PEOPLE BEFORE PROFIT – SOLIDARITY. Bríd Smith as Unit 5, 10 Le Fanu Road,
Ballyfermot, Dublin 10, Teachta Dála. Liosta Ionad PBP an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir
22 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Is é STEENSON – NON PARTY. Malachy Steenson as 23 Spencer Street, North Strand Road,
Dublin 3, D03 YN82, Solicitor. Liosta Ionad MS an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d'Uimhir 23 ar an
teimpléad páipéir ballóide.

Scríobh uimhir a '1' sa bhosca ar an teimpléad atá ag comhfhreagairt don iarrthóir arb é do chéad rogha
é; scríobh uimhir a '2' sa bhosca atá ag comhfhreagairt don iarrthóir arb é do dhara rogha é, agus mar
sin de.

Is féidir leat eolas a chur ar na hiarrthóirí atá ar an bpáipéar ballóide trí ghlaoch ar an uimhir seo a
mhinice agus is mian leat roimh lá na vótála. Is féidir leat d’fhón póca a úsáid san ionad vótála ar lá na
vótála chun teacht ar an eolas seo.

Is féidir teacht ar shonraí faoi na hiarrthóirí ar an leathanach ‘Fógra maidir le Vótaíocht’ ar láithreán
gréasáin Cheann Comhairimh Thoghchán Pharlaimint na hEorpa ag
www.dublincountyreturningofficer.com. Anois casfar an teachtaireacht seo arís.